Een reis over rozen

Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn in het leven. Naast fijne, prettige momenten, staan geregeld toch wat mindere tot zelfs zeer treurige gebeurtenissen.

Je zou dit ook gerust de doornen van de roos kunnen noemen. Hoe kan je die doornen op je reis toch goed voor jezelf inzetten?

Lees verder