Keuzes maken is zo makkelijk nog niet

De afgelopen maand stond ik voor een aantal belangrijke keuzes. Ik merkte hoezeer ik hier de tijd voor wilde nemen én hoe ik tegelijkertijd mijzelf streng toesprak dat dit toch echt niet kon.

Toch nam ik, na een goed innerlijk gesprek met mijzelf, telkens een weloverwogen keuze, waar ik, van geen een, spijt heb.

In dit blog beschrijf ik dit proces.

Lees verder